De privacywet (AVG/GDPR) heeft in het bijzonder een focus op de verwerking van de persoonsgegevens van minderjarigen. Organiseer je een event waarvoor (ook) minderjarigen worden uitgenodigd? Houd dan rekening met de volgende vereisten:

  • De gegevensverwerking zijn rechtmatig wanneer een kind tenminste 16 jaar is
  • Wanneer een kind jonger is dan 16 jaar is gegevensverwerking alleen rechtmatig indien diegene die de ouderlijke verantwoordelijkheid voor het kind draagt hiervoor toestemming verleent of machtiging tot toestemming verleend
  • Met inachtneming van de beschikbare technologie moet de verwerkingsverantwoordelijke redelijke inspanningen doen om in dergelijke gevallen te controleren of de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid voor het kind draagt, toestemming heeft gegeven of machtiging tot toestemming heeft verleend

 

Handige tip!
Is jouw event (onder andere) gericht op minderjarige gasten? Zorg er dan voor dat op de eventsite én het registratieformulier wordt aangegeven dat persoonsgegevens worden verwerkt en je al het mogelijke doet om op een correcte manier met die gegevens om te gaan. Je kan een aantal stappen nemen om persoonsgegevens correct te verwerken, namelijk:
    • Voeg een formulierveld toe waarin je informeert naar de leeftijd van het kind. Indien het kind jonger dan 16 jaar is, maak je gebruik van de boomstructuur om de vervolgvragen te stellen.
    • Vraag actief toestemming en zorg ervoor dat daarbij duidelijk is of een kind of zijn/haar ouders/voogd toestemming hebben gegeven, bijvoorbeeld door de toestemming te vragen aan de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid voor het kind draagt.


Kom je er toch niet helemaal uit? Melissa helpt je graag verder via +32 33614801 of support@halito.com.

Dit help-artikel is het laatst aangepast op 28 september 2020. Door de constante ontwikkeling van Halito! kan het voorkomen dat de uitleg niet exact overeenkomt met de realiteit. Laat het ons gerust even weten als dit help-artikel niet correct is, zodat we het kunnen aanpassen.