NL /

Mogen minderjarige gasten zich registreren?

Introductie

De privacywet (AVG/GDPR) heeft een bijzondere focus op de verwerking van de persoonsgegevens van minderjarigen. Houd daar rekening mee als je een event organiseert waarvoor (ook) minderjarigen worden uitgenodigd.
  • De gegevensverwerking is rechtmatig wanneer een kind tenminste 16 jaar is
  • Wanneer een kind jonger dan 16 jaar is, is gegevensverwerking alleen rechtmatig indien diegene die de ouderlijke verantwoordelijkheid voor het kind draagt hiervoor toestemming verleent of machtiging tot toestemming verleent
  • Met inachtneming van de beschikbare technologie moet de je redelijke inspanningen doen om in dergelijke gevallen te controleren of de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid voor het kind draagt, toestemming heeft gegeven of machtiging tot toestemming heeft verleend
Handige tip
Is jouw event (onder andere) gericht op minderjarige gasten? Geef op de event website en het registratieformulier aan dat persoonsgegevens worden verwerkt en je al het mogelijke doet om daar op een correcte manier mee om te gaan. Neem een aantal stappen om persoonsgegevens correct te verwerken, zoals:
  • Voeg een formulierveld toe waarin je informeert naar de leeftijd van het kind. Indien het kind jonger dan 16 jaar is, maak je gebruik van de boomstructuur om vervolgvragen te stellen.
  • Vraag actief toestemming aan de ouders/voogd van kinderen jonger dan 16 jaar voor de verwerking van hun persoonsgegevens.

Heb je nog vragen?

In dit help-artikel

Hoe kunnen we je vandaag helpen?

Vind het antwoord op jouw vraag in de help-artikelen

Bekijk instructievideo’s of meld je aan voor een training

Veelgestelde vragen over overeenkomsten en facturen

Doe inspiratie op voor jouw event communicatie

Integreer Halito! met jouw favoriete tools

Bekijk de release notes en product roadmap

Hoe kan ik je helpen?

Heb je een vraag na het lezen van Mogen minderjarige gasten zich registreren? Ik help graag.