Mogen minderjarige gasten zich registreren?

Introductie

De privacywet (AVG/GDPR) heeft een bijzondere focus op de verwerking van de persoonsgegevens van minderjarigen. Houd daar rekening mee als je een event organiseert waarvoor (ook) minderjarigen worden uitgenodigd.

In dit help-artikel

  • De gegevensverwerking is rechtmatig wanneer een kind tenminste 16 jaar is
  • Wanneer een kind jonger dan 16 jaar is, is gegevensverwerking alleen rechtmatig indien diegene die de ouderlijke verantwoordelijkheid voor het kind draagt hiervoor toestemming verleent of machtiging tot toestemming verleent
  • Met inachtneming van de beschikbare technologie moet de je redelijke inspanningen doen om in dergelijke gevallen te controleren of de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid voor het kind draagt, toestemming heeft gegeven of machtiging tot toestemming heeft verleend
Handige tip
Is jouw event (onder andere) gericht op minderjarige gasten? Geef op de event website en het registratieformulier aan dat persoonsgegevens worden verwerkt en je al het mogelijke doet om daar op een correcte manier mee om te gaan. Neem een aantal stappen om persoonsgegevens correct te verwerken, zoals:
  • Voeg een formulierveld toe waarin je informeert naar de leeftijd van het kind. Indien het kind jonger dan 16 jaar is, maak je gebruik van de boomstructuur om vervolgvragen te stellen.
  • Vraag actief toestemming aan de ouders/voogd van kinderen jonger dan 16 jaar voor de verwerking van hun persoonsgegevens.

Heb je nog vragen?

In dit help-artikel

Ik help je graag verder! Om dat zo goed mogelijk te doen, helpt het als je jouw vraag volledig omschrijft en de naam van jouw event website vermeldt.

Bel me

Stuur een e-mail

Of stel hier je vraag

Ik heb dit help-artikel aangepast op 9 november 2021. Toch kan het gebeuren dat de uitleg niet helemaal klopt. Fijn dat je me hierover informeert!

Ik heb dit help-artikel zorgvuldig geschreven, maar een typefout zit in een klein hoekje. Fijn dat je me hierover informeert!

Ah, na het lezen van dit help-artikel heb je een ander type vraag of opmerking. Ik ben benieuwd waar ik je mee kan helpen.