Mogen minderjarige gasten zich registreren?

De privacywet (AVG/GDPR) heeft een bijzondere focus op de verwerking van de persoonsgegevens van minderjarigen. Houd daar rekening mee als je een event organiseert waarvoor (ook) minderjarigen worden uitgenodigd.
  • De gegevensverwerking is rechtmatig wanneer een kind tenminste 16 jaar is
  • Wanneer een kind jonger dan 16 jaar is, is gegevensverwerking alleen rechtmatig indien diegene die de ouderlijke verantwoordelijkheid voor het kind draagt hiervoor toestemming verleent of machtiging tot toestemming verleent
  • Met inachtneming van de beschikbare technologie moet de je redelijke inspanningen doen om in dergelijke gevallen te controleren of de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid voor het kind draagt, toestemming heeft gegeven of machtiging tot toestemming heeft verleend
Handige tip!
Is jouw event (onder andere) gericht op minderjarige gasten? Geef op de event website en het registratieformulier aan dat persoonsgegevens worden verwerkt en je al het mogelijke doet om daar op een correcte manier mee om te gaan. Neem een aantal stappen om persoonsgegevens correct te verwerken, zoals:
  • Voeg een formulierveld toe waarin je informeert naar de leeftijd van het kind. Indien het kind jonger dan 16 jaar is, maak je gebruik van de boomstructuur om vervolgvragen te stellen.
  • Vraag actief toestemming aan de ouders/voogd van kinderen jonger dan 16 jaar voor de verwerking van hun persoonsgegevens.

Heb je nog vragen?

We vinden het belangrijk dat je vragen goed worden beantwoord. Neem dus gerust contact met ons op.

Halito! formules

Espresso
Lungo
Macchiato
Ristretto

Laatste aanpassing

23 juli 2021