Til jouw event communicatie naar een hoger niveau
Niet alle functionaliteiten zijn standaard geactiveerd in Halito!. Wil je jouw account uitbreiden met de ticket-module, neem dan contact op via support@halito.com.

Behalve het registreren van gasten on-site is het ook de mogelijkheid na afloop van het event (no-)shows te verwerken. Afhankelijk van het aantal gasten waarbij je de (standaard)status ‘no-show’ wil aanpassen naar ‘show’ kies je één van de volgende mogelijkheden.

 

Eén gast updaten

 1. Ga naar Registreren > Gastenlijst.
 2. Zoek de gast waarvan je de status wilt aanpassen
 3. Klik op en kies voor ‘Naar status “aanwezig op event” (show)’

 

Enkele gasten updaten

 1. Ga naar Registreren > Gastenlijst.
 2. Selecteer de gasten waarvan je de status wilt aanpassen
 3. Onderaan de pagina kies je bij ‘De geselecteerde gasten’ voor de optie ‘Naar status “aanwezig”‘
 4. In het popup-venster dat verschijnt bevestig je de actie door te klikken op de button ‘Ja’

 

Meerdere gasten updaten

Wanneer je e-tickets hebt gescand buiten Halito! om -maar de barcodes wel zijn gegenereerd in Halito!- kan je de scanresultaten importeren, zodat je een goed beeld hebt van de shows/no-shows.

 1. Ga naar Registreren > Gastenlijst > Scanning
 2. Klik op de button ‘Importeren’
 3. Selecteer het .csv-bestand op jouw PC of laptop
 4. Maak de koppeling tussen de formuliervelden in Halito! en kolommen in het .csv-bestand
 5. Klik op de button ‘Volgende’
 6. Er wordt een bevestiging weergegeven zodra de import is voltooid

 

Handige tip!
Het .csv-bestand dat je importeert moet aan een de volgende voorwaarden voldoen:
  • Opgeslagen als .csv-bestand (gescheiden door lijstscheidingstekens)
  • Een kolom bevatten met ‘barcode(ID)’
  • Een kolom bevatten met ‘event ID’ (of de waarde 0 voor een standaardregistratie)
  • Een kolom bevatten met als titel ‘Geregistreerd’ met voor iedere barcode de waarde ‘true’ of ‘false’
  • Een kolom bevatten met als titel ‘Datum/tijd’ (formaat: jjjj-mm-dd uu:mm:ss)
  • Optioneel extra kolommen voor sessies, met telkens de waarde ‘true’ of ‘false’

Kom je er toch niet helemaal uit? Annick helpt je graag verder via support@halito.com.