Til jouw event communicatie naar een hoger niveau
Niet alle functionaliteiten zijn standaard geactiveerd in Halito!. Wil je jouw account uitbreiden met de ticket-module, neem dan contact op via support@halito.com.

Behalve het registreren van gasten on-site is het ook de mogelijkheid na afloop van het event (no-)shows te verwerken. Afhankelijk van het aantal gasten waarbij je de (standaard)status ‘no-show’ wil aanpassen naar ‘show’ kies je één van de volgende mogelijkheden.

 

Eén gast updaten

 1. Ga naar Registreren > Gastenlijst.
 2. Zoek de gast waarvan je de status wilt aanpassen
 3. Klik op en kies voor ‘Naar status “aanwezig op event” (show)’

 

Enkele gasten updaten

 1. Ga naar Registreren > Gastenlijst.
 2. Selecteer de gasten waarvan je de status wilt aanpassen
 3. Onderaan de pagina kies je bij ‘De geselecteerde gasten’ voor de optie ‘Naar status “aanwezig”‘
 4. In het popup-venster dat verschijnt bevestig je de actie door te klikken op de button ‘Ja’

 

Meerdere gasten updaten

Wanneer je e-tickets hebt gescand buiten Halito! om -maar de barcodes wel zijn gegenereerd in Halito!- kan je de scanresultaten importeren, zodat je een goed beeld hebt van de shows/no-shows.

 1. Ga naar Registreren > Gastenlijst > Scanning
 2. Klik op de button ‘Importeren’
 3. Selecteer het .csv-bestand op jouw PC of laptop
 4. Maak de koppeling tussen de formuliervelden in Halito! en kolommen in het .csv-bestand
 5. Klik op de button ‘Volgende’
 6. Er wordt een bevestiging weergegeven zodra de import is voltooid

 

Handige tip!
Het .csv-bestand dat je importeert moet aan een de volgende voorwaarden voldoen:
  • Opgeslagen als .csv-bestand (gescheiden door lijstscheidingstekens)
  • Een kolom bevatten met ‘barcode(ID)’
  • Een kolom bevatten met ‘event ID’ (of de waarde 0 voor een standaardregistratie)
  • Een kolom bevatten met als titel ‘Geregistreerd’ met voor iedere barcode de waarde ‘true’ of ‘false’
  • Een kolom bevatten met als titel ‘Datum/tijd’ (formaat: jjjj-mm-dd uu:mm:ss)
  • Optioneel extra kolommen voor sessies, met telkens de waarde ‘true’ of ‘false’


Kom je er toch niet helemaal uit? Melissa helpt je graag verder via +32 33614801 of support@halito.com.

Dit help-artikel is het laatst aangepast op 28 september 2020. Door de constante ontwikkeling van Halito! kan het voorkomen dat de uitleg niet exact overeenkomt met de realiteit. Laat het ons gerust even weten als dit help-artikel niet correct is, zodat we het kunnen aanpassen.