Om een gastenlijst te importeren in Halito! gebruik je een .csv-bestand. Dit bestand moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De eerste rij moet bestaan uit kolomhoofden, zoals bijvoorbeeld ‘Voornaam’, ‘Naam’, ‘E-mailadres’, etc. De volgorde van de kolomhoofden is niet belangrijk en ook is het niet noodzakelijk dat de kolomhoofden overeenkomen met de formuliervelden in Halito!
 • Kolom met unieke e-mailadressen
 • Is in het registratieformulier een keuzelijst gebruikt (bijvoorbeeld voor de aanhef), neem de keuzeoptie dan exact over in de gastenlijst, inclusief hoofdletters.
 • Sla de gastenlijst op als .csv-bestand (gescheiden door lijstscheidingstekens)

 

Handige tip!
Communiceer je in verschillende talen, houd dan ook rekening met deze tips:
  • Neem een kolom op waarin je de taal van de gast vermeld (in kleine letters, dus: nl, en, fr, de, etc.). Hierdoor ontvangt iedere gast de communicatie in zijn/haar eigen taal en wordt ook de eventsite in deze taal geopend.
  • Is in de gastenlijst bijvoorbeeld de aanhef opgenomen en heb je daar in het registratieformulier een keuzelijst voor gebruikt, vermeld in de gastenlijst dan de aanhef in de standaardtaal van de eventsite. Is de standaardtaal ingesteld op Nederlands, gebruik dan toch de aanhef ‘Mevrouw’ bij Engelstalige gasten.

 

Handige tip!
Bestaan de gastenlijst uit namen met speciale karakters, zoals bijvoorbeeld é, à, ï, è en ü, volg dan de volgende stappen zodat deze karakters correct worden geïmporteerd:
  1. Zoek het .csv-bestand op op jouw PC of laptop
  2. Klik met de rechtermuisknop op het bestand en kies voor Openen met > Kladblok
  3. Kies voor Bestand > Opslaan als…, selecteer bij ‘Codering’ voor ‘UTF-8’ en klik op de button ‘Opslaan’
  4. Importeer de gastenlijst

Gebruik je Office 2016 of Office 365, dan kan je het bestand direct correct opslaan door te kiezen voor ‘CSV UTF-8 (door komma’s gescheiden)’.

 

Extra hulp
Het samenstellen van een gastenlijst doe je in Excel. De volgende tips helpen daarbij:


Kom je er toch niet helemaal uit? Melissa helpt je graag verder via +32 33614801 of support@halito.com.

Dit help-artikel is het laatst aangepast op 28 september 2020. Door de constante ontwikkeling van Halito! kan het voorkomen dat de uitleg niet exact overeenkomt met de realiteit. Laat het ons gerust even weten als dit help-artikel niet correct is, zodat we het kunnen aanpassen.