Posez des questions sur la base des réponses données précédemment, afin de ne poser que des questions pertinentes à vos invités. Tenez compte, par exemple, des exigences alimentaires des invités présents ou du choix de programme du partenaire lorsqu'il est également présent.

 1. Allez sur Inviter> Formulaire d'inscription
 2. Sélectionnez l'onglet 'Configuration' puis 'Champs de formulaire'
 3. Cliquez sur le bouton 'Ajouter un champ'
 4. Posez la question A, avec un champ de choix comme type de champ
 5. Ajoutez un nouveau champ de formulaire pour la question B et cliquez sur le bouton «Enregistrer»
 6. Les paramètres de l'arborescence apparaissent en bas de l'écran:
  • Sélectionnez la question A comme champ déterminant
  • Sélectionnez la valeur
  • Sélectionnez la sélection en fonction de la question B qui doit apparaître
  • Si nécessaire, cliquez sur le bouton «Ajouter» pour ajouter des conditions supplémentaires en fonction de la question B qui apparaît
 7. Cliquez sur le bouton «Enregistrer et fermer»

 

Goed om te weten!
Zijn er meerdere voorwaarden toegevoegd op basis waarvan vraag B verschijnt, dan verschijnt vraag B wanneer aan één van de voorwaarden is voldaan.


Kom je er toch niet helemaal uit? Melissa helpt je graag verder via +32 33614801 of support@halito.com.

Dit help-artikel is het laatst aangepast op 1 janvier 2020. Door de constante ontwikkeling van Halito! kan het voorkomen dat de uitleg niet exact overeenkomt met de realiteit. Laat het ons gerust even weten als dit help-artikel niet correct is, zodat we het kunnen aanpassen.